Podpisz Europejską Inicjatywę Obywatelską!

Co podpisuję?

Zakaz stosowania glifosatu i ochrona ludzi i środowiska przed toksycznymi pestycydami

Apelujemy do Komisji Europejskiej, by zaproponowała państwom członkowskim wprowadzenie zakazu stosowania glifosatu, zreformowała procedurę zatwierdzania pestycydów i wytyczyła wiążące cele ograniczenia użycia pestycydów dla całej UE.

Celem jest: wprowadzenie zakazu stosowania środków chwastobójczych na bazie glifosatu, narażenie na które wiąże się z występowaniem nowotworów u ludzi i doprowadziło do degradacji ekosystemów; zadbanie o to, by ocena naukowa pestycydów służąca zatwierdzeniu regulacyjnemu przez UE opierała się wyłącznie na opublikowanych badaniach zleconych przez właściwe organy publiczne, a nie przez sektor pestycydów; wytyczenie wiążących celów ograniczenia stosowania pestycydów dla całej UE z myślą o zapewnieniu przyszłości wolnej od pestycydów.

Dlaczego to jest ważne?

Czy wiesz, że w Twoim organizmie może znajdować się toksyczna, prawdopodobnie rakotwórcza substancja chemiczna? [1, 2] Naukowcy wykryli ślady glifosatu w moczu niemal połowy badanych.[3] To dlatego, że pestycydami zawierającymi glifosat są spryskiwane nasze owoce i warzywa.

Glifosat to powszechnie stosowany pestycyd. Spryskuje się nim pola uprawne i sady. W ocenie Światowej Organizacji Zdrowia jest on „prawdopodobnie rakotwórczy”. Jest też silnie toksyczny dla roślin i zwierząt. Krótko mówiąc – to niezwykle szkodliwa substancja.

Latem 2016 roku, po długiej kampanii, w której wzięły udział setki tysięcy obywateli i obywatelek Europy, Komisja Europejska wycofała się z planów przedłużenia zezwolenia na użycie glifosatu o 15 lat i poprzestała na tymczasowym zezwoleniu na 18 miesięcy. Był to olbrzymi sukces nas wszystkich – pokonaliśmy lobby najbogatszych koncernów chemicznych! Ale wielcy producenci środków chwastobójczych, tacy jak Monsanto, nie zamierzają rezygnować z krociowych zysków. To z ich głębokich kieszeni są opłacane wszystkie „badania” i opinie „ekspertów”, mające świadczyć, że glifosat jest bezpieczny.

Nasz postulat jest racjonalny: nie chcemy, by nasze pola uprawne, sady i ogrody spryskiwano rakotwórczą trucizną. Dziś mamy szansę na to, by nasz apel został usłyszany. Dzięki Europejskiej Inicjatywie Obywatelskiej możemy domagać się od Komisji Europejskiej formalnego wysłuchania naszych postulatów, jeśli do końca roku poprze ją co najmniej 1,000,000 obywateli UE.

Wiemy, co oznacza stosowanie glifosatu na dłuższą metę: chorych ludzi, martwe zwierzęta, wypalone trawy, uschnięte liście i utratę bioróżnorodności. W ubiegłym roku pokrzyżowaliśmy plany Monsanto, ale ostateczne rozstrzygnięcie dopiero przed nami. Rok 2017 będzie decydujący, a my będziemy aktywnie zwalczać próby przedłużenia tymczasowego zezwolenia o 15 lat. Jeśli nie odpuścimy, mamy szansę zwyciężyć.

Działaj! Podpisz się pod obywatelską petycją za zakazem stosowania rakotwórczej trucizny Monsanto.

Przypisy:

[1] Ta substancja chemiczna to glifosat – jedna z najczęściej stosowanych substancji aktywnych zawartych w pestycydach.

[2] Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznaje glifosat za „prawdopodobnie rakotwórczy”: http://sustainablepulse.com/2015/07/30/who-publishes-full-probable-human-carcinogen-report-on-glyphosate/#.Vje-Ja6rT-Y

[3] Glifosat wykryty w moczu Europejczyków: https://www.foeeurope.org/weed-killer-glyphosate-found-human-urine-across-Europe-130613

Krok 2 z 2: Uzupełnij swoje dane, aby Twój podpis pod Europejską Inicjatywą Obywatelską mógł zostać zweryfikowany

Dlaczego muszę podać więcej danych o sobie niż w zwykłej petycji?

Europejska Inicjatywa Obywatelska jest instrumentem prawnym, który zobowiązuje Komisję Europejską do formalnego wysłuchania postulatów obywateli pod warunkiem, że zbiorą wystarczające poparcie dla swojej inicjatywy. Sposób jej podpisywania regulują przepisy.

Aby złożyć ważny podpis pod inicjatywą, trzeba podać więcej informacji niż przy typowych petycjach WeMove. To wymaganie urzędowe, na które WeMove nie ma wpływu. To Twój rząd decyduje, jakich informacji musisz udzielić, aby Twój podpis był ważny. W Polsce, potrzebny będzie Twój adres i numer PESEL. Podanie tych informacji stanowi prawny wymóg dla wszystkich Europejskich Inicjatyw Obywatelskich i pozwala na weryfikację tego, czy jesteś prawdziwą osobą i obywatelem lub obywatelką UE.

Co właściwie podpisuję, kiedy dodaje swoje imię pod Europejską Inicjatywą Obywatelską?

Pobierz formularz deklaracji poparcia [dla EIO]: Zakaz stosowania glifosatu i ochrona ludzi i środowiska przed toksycznymi pestycydami

Apelujemy do Komisji Europejskiej, by zaproponowała państwom członkowskim wprowadzenie zakazu stosowania glifosatu, zreformowała procedurę zatwierdzania pestycydów i wytyczyła wiążące cele ograniczenia użycia pestycydów dla całej UE.

Celem jest:wprowadzenie zakazu stosowania środków chwastobójczych na bazie glifosatu, narażenie na które wiąże się z występowaniem nowotworów u ludzi i doprowadziło do degradacji ekosystemów; zadbanie o to, by ocena naukowa pestycydów służąca zatwierdzeniu regulacyjnemu przez UE opierała się wyłącznie na opublikowanych badaniach zleconych przez właściwe organy publiczne, a nie przez sektor pestycydów; wytyczenie wiążących celów ograniczenia stosowania pestycydów dla całej UE z myślą o zapewnieniu przyszłości wolnej od pestycydów.

Twoje dane zostaną najpierw zaszyfrowane (tak, aby nikt nie miał do nich dostępu), a później tymczasowo przechowane na bezpiecznym serwerze w Niemczech. Kiedy zbierzemy wystarczającą liczbę podpisów, przekażemy je urzędnikom państwowym w Twoim kraju, którzy zweryfikują podpisy.

WeMove nie ma prawa przechowywać Twoich danych osobowych ani wykorzystywać ich w żadnym celu niezwiązanym z Europejską Inicjatywą Obywatelską. Wraz z zakończeniem tej kampanii, WeMove zniszczy wszystkie dodatkowe dane udostępnione w celu wyrażenia poparcia dla Inicjatywy. Zdolność WeMove do bezpiecznego przeprowadzenia tych operacji została oficjalnie zatwierdzona zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej.

Oczywiście obowiązują nas wszystkie przepisy o ochronie danych osobowych.

Co to jest Europejska Inicjatywa Obywatelska?

Europejska Inicjatywa Obywatelska to mechanizm, który pozwala obywatelom i obywatelkom państw członkowskich zażądać od Komisji Europejskiej zmiany prawa obowiązującego w Unii. Różni się od regularnych petycji ponieważ jest narzędziem, które prawnie zobowiązuje Komisję Europejską do rozważenia i zbadania żądań obywateli.

Aby taka inicjatywa została uwzględniona, trzeba zebrać pod nią ponad milion ważnych podpisów z co najmniej siedmiu krajów członkowskich UE.

Europejska inicjatywa obywatelska może dotyczyć wyłącznie tych obszarów, które podlegają regulacjom prawnym Unii Europejskiej.

Kto może złożyć podpis?

Europejską Inicjatywę Obywatelską może podpisać każdy obywatel i każda obywatelka państwa należącego do Unii Europejskiej, o ile ma prawo głosowania w wyborach krajowych.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, kto ma prawo złożyć podpis pod petycją, odwiedź oficjalną stronę Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej, którą prowadzi Komisja Europejska.

Dlaczego to jest ważne?

Czy wiesz, że w Twoim organizmie może znajdować się toksyczna, prawdopodobnie rakotwórcza substancja chemiczna? [1, 2] Naukowcy wykryli ślady glifosatu w moczu niemal połowy badanych.[3] To dlatego, że pestycydami zawierającymi glifosat są spryskiwane nasze owoce i warzywa.

Glifosat to powszechnie stosowany pestycyd. Spryskuje się nim pola uprawne i sady. W ocenie Światowej Organizacji Zdrowia jest on „prawdopodobnie rakotwórczy”. Jest też silnie toksyczny dla roślin i zwierząt. Krótko mówiąc – to niezwykle szkodliwa substancja.

Latem 2016 roku, po długiej kampanii, w której wzięły udział setki tysięcy obywateli i obywatelek Europy, Komisja Europejska wycofała się z planów przedłużenia zezwolenia na użycie glifosatu o 15 lat i poprzestała na tymczasowym zezwoleniu na 18 miesięcy. Był to olbrzymi sukces nas wszystkich – pokonaliśmy lobby najbogatszych koncernów chemicznych! Ale wielcy producenci środków chwastobójczych, tacy jak Monsanto, nie zamierzają rezygnować z krociowych zysków. To z ich głębokich kieszeni są opłacane wszystkie „badania” i opinie „ekspertów”, mające świadczyć, że glifosat jest bezpieczny.

Nasz postulat jest racjonalny: nie chcemy, by nasze pola uprawne, sady i ogrody spryskiwano rakotwórczą trucizną. Dziś mamy szansę na to, by nasz apel został usłyszany. Dzięki Europejskiej Inicjatywie Obywatelskiej możemy domagać się od Komisji Europejskiej formalnego wysłuchania naszych postulatów, jeśli do końca roku poprze ją co najmniej 1,000,000 obywateli UE.

Wiemy, co oznacza stosowanie glifosatu na dłuższą metę: chorych ludzi, martwe zwierzęta, wypalone trawy, uschnięte liście i utratę bioróżnorodności. W ubiegłym roku pokrzyżowaliśmy plany Monsanto, ale ostateczne rozstrzygnięcie dopiero przed nami. Rok 2017 będzie decydujący, a my będziemy aktywnie zwalczać próby przedłużenia tymczasowego zezwolenia o 15 lat. Jeśli nie odpuścimy, mamy szansę zwyciężyć.

Działaj! Podpisz się pod obywatelską petycją za zakazem stosowania rakotwórczej trucizny Monsanto.

Przypisy:

[1] Ta substancja chemiczna to glifosat – jedna z najczęściej stosowanych substancji aktywnych zawartych w pestycydach.

[2] Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznaje glifosat za „prawdopodobnie rakotwórczy”: http://sustainablepulse.com/2015/07/30/who-publishes-full-probable-human-carcinogen-report-on-glyphosate/#.Vje-Ja6rT-Y

[3] Glifosat wykryty w moczu Europejczyków: https://www.foeeurope.org/weed-killer-glyphosate-found-human-urine-across-Europe-130613

Następny krok: podziel się!

Dziękujemy za Twój podpis! Podobnie jak Ty, tysiące obywateli i obywatelek Europy żądają, by Komisja Europejska zabroniła stosowania toksycznego glifosatu.

Jeśli Europejska Inicjatywa Obywatelska w sprawie glifosatu ma się powieść, musimy zebrać milion podpisów z co najmniej siedmiu krajów Unii Europejskiej. Poproś rodzinę i znajomych, aby także ją poparli!

Czy pomożesz nam osiągnąć sukces i podzielisz się tą stroną ze swoją rodziną i znajomymi?

Dołącz do Europejczyków, którzy już się podpisali!

Loading...

Organizacje Partnerskie

Razem powstrzymamy glifosat w Europie

Poniższe organizacje są zaangażowane w zbieranie podpisów, koordynację przekazu medialnego na temat kampanii EIO oraz oddolną organizację dni akcji w całej UE na rzecz EIO “NIE dla glifosatu”.