Skriv under på det Europæiske Borgerinitiativ (EBI)

Hvad er det jeg underskriver?

Europæiske Borgerinitiativ (EBI): Indfør et forbud mod glyphosat og beskyt mennesker og miljø mod giftige pesticider

Vi opfordrer Kommissionen til at foreslå medlemsstaterne at indføre et forbud mod glyphosat, reformere godkendelsesproceduren for pesticider og fastsætte obligatoriske EU-reduktionsmål for anvendelsen af pesticider.

De 3 mål:

Indførelse af et forbud mod glyphosatbaserede herbicider, idet eksponering over for disse er blevet sat i forbindelse med kræft hos mennesker, samtidig med at deres anvendelse har ført til en forringelse af økosystemerne. Opstilling af en garanti for, at den videnskabelige evaluering af pesticider med henblik på godkendelse i EU-lovgivningen kun baseres på offentliggjorte undersøgelser, der er bestilt af kompetente offentlige myndigheder og ikke af pesticidindustrien. Fastsættelse af obligatoriske EU reduktionsmål for anvendelsen af pesticider med det formål at sikre en fremtid uden pesticider.

Hvorfor er det så vigtigt?

Vidste du, at et potentielt giftigt og kræftfremkal-dende kemikalie [1], højst sandsynligt befinder sig i din krop? Kemikaliet hedder Glyphosat og forskere har fundet rester af stoffet i 1 ud af 2 urin prøver. [2] Årsagen til dette skyldes, at vi dagligt indtager fødevarer som indeholder spor af Glyphosat.

Glyphosat er en af verdens mest anvendte sprøjte-gifte og anvendes især til at bekæmpe ukrudt i landbruget og i gartnerier. Men, også i private haver og på offentlige arealer bruges stoffet flittigt til at komme af med ukrudt. Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har erklæ-ret stoffet; Sandsynligvis kræftfremkaldende for mennesker. Stoffet har tilmed vist sig at påvirke økosystemer og landskaber negativt.

I sommeren 2016, skulle Europa-Kommissionen forlænge tilladelsen til Glyphosat i 15 år. Til trods for en enorm lobbyindsats fra kemikalieindustrien, endte EU med kun at forlænge godkendelsen i 18- måneder. Det var bl.a. på grund af en stor indsats fra almindelige borgere og miljøorganisationer, som formåede at så tvivl om, at Glyphosat er uskadeligt.

Det burde være sund fornuft, at kræftfremkaldende gift ikke skal sprøjtes på vore marker, natur, parker og haver. Vi har nu chancen for, at vores stemmer kan blive hørt igennem dette Europæiske Borgerini-tiativ (EBI). Det er en metoder, der åbner for at Eu-ropa -Kommissionen skal lytte til os, hvis vi indenfor et år samler mindst 1 million underskrifter.

Sidste år var vi i stand til at sætte en kæp i hjulet for Monsantos ønske om en 15 årig forlænget godken-delse af Glyphosat. Men, kampen er ikke slut end-nu. I 2017 vil Monsanto kæmpe hårdt for at forlæn-ge deres nuværende kortvarige godkendelse af Glyphosat til 15 år. Hvilket vil betyde at vi må lægge os i selen for at forhindre det.

Tag del i kampen! Underskriv vores borgerinitiativ mod Monsantos gift.

Referencer

[1] Verdenssundhedsorganisationen (WHO) klassifi-cerer Glyphosat som »Sandsynligvis kræftfremkal-dende«: http://sustainablepulse.com/2015/07/30/who-publishes-full-probable-human-carcinogen-report-on-glyphosate/ # .WInksFwTDL5

[2] Over hele Europa findes Glyphosat i Menneskers urin: https://www.foeeurope.org/weed-killer-glyphosate-found-human-urine-across-Europe-130613

Næste: Tilføj flere oplysninger for at kunne underskrive
denne EBI.

Hvorfor beder vi om så mange personlige oplysninger?

Et europæisk borgerinitiativ (EBI) er et juridisk redskab, som forpligter Kommissionen til at gøre noget ved borgernes krav i en formel procedure.

Af denne grund, er der visse regler der skal følges ved underskriftindsamlingen. De oplysninger som kræves for at kunne underskrive, er ikke fastsat af WeMove.EU, men er bestemt af den medlemsstat du signerer EBI for. De ekstra oplysninger du bliver spurgt om, er et lovkrav for at din underskrift kan betragtes som gyldig.

Hvad gør vi med dine oplysninger?

Dine oplysninger er krypteret, så ingen kan få adgang til dem og lagres midlertidigt på en sikker server i Tyskland. Når tilstrækkeligt mange underskrifter er indsamlet i dit land, bliver de derefter afleveret til embedsmændene i dit land, som officielt vil kontrollere underskrifterne.

WeMove har ingen juridisk tilladelse til at opbevare eller bruge dine oplysninger til noget andet formål, end i forbindelse med dette EBI. Når dette EBI er afsluttet, vil WeMove slette dine personlige oplysninger. WeMove evne til at udføre disse opgaver er blevet certificeret i henhold til kravene i Den Europæiske Union.

Alle normale regler og lov om databeskyttelse gælder.

Hvad er et borgerinitiativ?

Et Europæiske Borgerinitiativ er en særlig måde, hvorpå almindelige europæiske borgere som os, kan kræve at Europa-Kommissionen undersøger om der skal ske en ændring af en lov i Europa. Forskellen mellem en almindelig underskriftsindsamling er at et EBI, ved lov forpligter Kommissionen til at overveje og undersøge vores krav som borgere. Dette giver et EBI betydeligt mere forhandlingsstyrke.

For at blive betragtet som en succes, har en EBI brug for at nå mere end 1 million gyldige underskrifter fra Den Europæiske Union.

Et EBI kan kun omhandle et emne eller politik, som den Europæiske Kommissionen har beføjelse til at lovgive om.

Hvem kan underskrive?

For at støtte et europæisk borgerinitiativ, skal du være EU-borger (statsborger i et EU-land) og være gammel nok til at stemme til Europa-Parlaments valgets (18 år, med undtagelse af Østrig, hvor valgretsalderen er 16).

For at læse mere om hvem der præcist er berettiget til at underskrive, kan du besøge hjemmesiden for EBI fra Europa-Kommissionen.

Hvorfor er det så vigtigt?

Vidste du, at et potentielt giftigt og kræftfremkal-dende kemikalie [1], højst sandsynligt befinder sig i din krop? Kemikaliet hedder Glyphosat og forskere har fundet rester af stoffet i 1 ud af 2 urin prøver. [2] Årsagen til dette skyldes, at vi dagligt indtager fødevarer som indeholder spor af Glyphosat.

Glyphosat er en af verdens mest anvendte sprøjte-gifte og anvendes især til at bekæmpe ukrudt i landbruget og i gartnerier. Men, også i private haver og på offentlige arealer bruges stoffet flittigt til at komme af med ukrudt. Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har erklæ-ret stoffet; Sandsynligvis kræftfremkaldende for mennesker. Stoffet har tilmed vist sig at påvirke økosystemer og landskaber negativt.

I sommeren 2016, skulle Europa-Kommissionen forlænge tilladelsen til Glyphosat i 15 år. Til trods for en enorm lobbyindsats fra kemikalieindustrien, endte EU med kun at forlænge godkendelsen i 18- måneder. Det var bl.a. på grund af en stor indsats fra almindelige borgere og miljøorganisationer, som formåede at så tvivl om, at Glyphosat er uskadeligt.

Det burde være sund fornuft, at kræftfremkaldende gift ikke skal sprøjtes på vore marker, natur, parker og haver. Vi har nu chancen for, at vores stemmer kan blive hørt igennem dette Europæiske Borgerini-tiativ (EBI). Det er en metoder, der åbner for at Eu-ropa -Kommissionen skal lytte til os, hvis vi indenfor et år samler mindst 1 million underskrifter.

Sidste år var vi i stand til at sætte en kæp i hjulet for Monsantos ønske om en 15 årig forlænget godken-delse af Glyphosat. Men, kampen er ikke slut end-nu. I 2017 vil Monsanto kæmpe hårdt for at forlæn-ge deres nuværende kortvarige godkendelse af Glyphosat til 15 år. Hvilket vil betyde at vi må lægge os i selen for at forhindre det.

Tag del i kampen! Underskriv vores borgerinitiativ mod Monsantos gift.

Referencer

[1] Verdenssundhedsorganisationen (WHO) klassifi-cerer Glyphosat som »Sandsynligvis kræftfremkal-dende«: http://sustainablepulse.com/2015/07/30/who-publishes-full-probable-human-carcinogen-report-on-glyphosate/ # .WInksFwTDL5

[2] Over hele Europa findes Glyphosat i Menneskers urin: https://www.foeeurope.org/weed-killer-glyphosate-found-human-urine-across-Europe-130613

Next step: spread the word

Thank you for adding your voice to thousands of other Europeans demanding the European Commission bans the toxic chemical Glyphosate.

For our European Citizen’s Initiative on Glyphosate to be successful, we have to reach over 1 million valid signatures. In addition to that, we need to reach a minimum number of signatures in at least seven member states. We need everyone to ask their friends and family to also sign.

Can you help us reach the goal by forwarding this page to your friends and family?

Join the Europeans who have already signed!

Loading...

Partnerorganisationer

Sammen vil vi forbyde Glyphosat i EU

De følgende organisationer har forpligtet sig til at indsamle underskrifter og nationalt koordinere EBI kampagnen for at støtte Nej tak til Glyphosat kam-pagnen.